ห้องสมุดประชาชนอำเภอทาวุ้ง รับบริคหนังสือมือสอง สนใจบริจาคได้ที่ห้องสมุดทุกวัน

ภูมิปัญญา

ตำบลหัวสำโรง 
   
  ทองม้วนแม่แม้นศรี 

สถานที่จำหน่าย   :    วิสาหกิจชุมชนแม่แม้นศรี  
                                 68   หมู่  4    ตำบลหัวสำโรง
                                 อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
                ติดต่อ   :   คุณละเมียด  พงษ์พุฒ
                  โทร    :   036 655022, 08 7923 7707   
  
 ลิงค์ข้อมูล  :

....................................................................................................................................................................

ตำบลท่าวุ้ง

ตำบลบางคู้

ตำบลบางลี่

ตำบลบางงา

ตำบลมุจลินท์

ตำบลบ้านเบิก

ตำบลโคกสลุด
..................................................................................................................................................................

ตำบลเขาสมอคอน

กระเป๋าถือทรงเหลี่ยม


สถานที่จำหน่าย    :    กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากหวาย
                                  18   หมู่  9   บ้านท่าโขลง  ต.เขาสมอคอน
                                  อ.ท่าวุ้ง   จ.ลพบุรี   15180
                    โทร   :    036-489250

ลิงค์ข้อมูล :

..................................................................................................................................................................
 
ตำบลโพตลาดแก้ว