ห้องสมุดประชาชนอำเภอทาวุ้ง รับบริคหนังสือมือสอง สนใจบริจาคได้ที่ห้องสมุดทุกวัน

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554


                  วันที่ ๒๕ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูอาสามัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดโครงการ “อ่านกัน...ทั่วบ้านทั่วเมือง” ให้กับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลชุมชน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ของทุกตำบล ในอำเภอท่าวุ้ง โดยการจัดกิจกรรมจัดมุมรักการอ่าน พร้อมทั้งมอบตะกร้าหนังสือให้กับหมู่บ้านที่ร่วมโครงการ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนในชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง และเพื่อให้บริการเชิงรุกห้องสมุดเข้าถึงแหล่งชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล และทำให้ มีแหล่งการอ่านการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ในชุมชน

       เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน "โครงการอบรมเสริมทักษะ พัฒนาเด็กและเยาวชน ปิดเทอมประสบการณ์" ของเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน รวมถึงวิธีการเข้าใช้ห้องสมุดฯ ให้กับคณะครูและนจักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ                  เนื่องในวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๖  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ  ระหว่างวันที่  ๑ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

                  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยจัดกิจกรรม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมที่จัด ได้แก่ การทำสมุดทำมือ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมีของรางวัลต่างๆ มากมายที่นำมาแจกกับเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ ตุ๊กตา เครื่องเขียน  ของเล่น  บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข  ความสนุกสนาน  พร้อมทั้งแทรกด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆ  มากมาย

 

 
           เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะครู  และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  ร่วมกับคณะครู โรงเรียนวัดเขาสมอคอน  ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติสัญจร ปี ๒๕๕๖  โดยมีกิจกรรมมุมห้องสมุดเคลื่อนที่  กิจกรรมทางวิชาการ  การตอบปัญหาชิงรางวัล  ประกวดเรียงความ  ประกวดวาดภาพระบายสี  และประกวดเล่านิทาน  กิจกรรมนันทนาการต่างๆ มากมาย  ได้แก่  เกมใบ้คำ  เก้าอี้ดนตรี  ให้กับนักเรียนโดยมีของรางวัลมากมาย

          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  วันพ่อแห่งชาติ   ธันวาคม  ๒๕๕๕  ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง    ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๕  ธันวามหาราช   เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ   โดยกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจ   โครงการในพระราชดำริการทำเกษยตรทฤษฎีใหม่  ซึ่งแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ที่ได้รับการยกย่องจากนานาอารยะประเทศ  กิจกรรมลงนามถวายพระพร  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่   - ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕    ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี


วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

    

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำหนังสือใหม่...ประจำเดือน


พัฒนาความจำสู่ความเป็นอัจฉริยะ
 *  เจาะลึกเทคนิคการจำให้แม่นยำ  และยาวนาน เรียกขึ้นมาใช้ได้ทันใจ หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณจำเลขมากกว่า 100 หลัก ได้อย่างแม่นยำจากการอ่านเพียงครั้งเดียว สามารถบอกตัวเลขจากตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายได้ และพูดย้อนกลับจากตัวสุดท้ายถึงตัวแรกได้
 
เวียดนามใต้

*  ไปเองได้ จ่ายน้อยกว่า เที่ยวมากกว่า
*   แนะนำสถานที่ที่เที่ยวของเวียดนามใต้  วัฒนธรรม     และประเพณีของเวียดนามใต้
ลดภาษีทำได้ไม่ยาก
 

 • เข้าใจภาษี  ไม่ยาก...คำนวณภาษีง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง...ทำไงดีอยากเสียภาษีน้อยๆ...ยื่นแบบเสียภาษี ง่ายฉับไว...วิธีจ่ายภาษีง่ายๆ และการรับเงินคืน
 • สุดยอดหนังสือดี

  *   หนังสือทรงคุณค่า คู่ควรแก่การเก็บสะสม
  สำหรับทุกคน

   


  ชุดอัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  SE-ED  Genius Readers พร้อมคำแปลศัพท์หน้าต่อหน้า

  *  ศัพท์หลัก 600 คำ...แปลประโยคยาก อธิบายไวยากรณ์ เกร็ดความรู้   และแบบฝึกหัดท้ายบท เวียดนามใต้; ไปเองได้ จ่ายน้อยกว่า เที่ยวมากกว่า

  วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553