ห้องสมุดประชาชนอำเภอทาวุ้ง รับบริคหนังสือมือสอง สนใจบริจาคได้ที่ห้องสมุดทุกวัน

ประวัติห้องสมุด       ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง เริ่มก่อตั้งครั้งแรก ที่ทำการฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอท่าวุ้ง ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร และย้ายจากโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร มาอยู่ที่สภาตำบลบางคู้ และย้ายจากสภาตำบลบางคู้มาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวุ้ง ตรงข้ามสำนักงานสาธารณสุข อำเภอท่าวุ้ง ตามแบบกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2532