ห้องสมุดประชาชนอำเภอทาวุ้ง รับบริคหนังสือมือสอง สนใจบริจาคได้ที่ห้องสมุดทุกวัน

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำหนังสือใหม่...ประจำเดือน


พัฒนาความจำสู่ความเป็นอัจฉริยะ
 *  เจาะลึกเทคนิคการจำให้แม่นยำ  และยาวนาน เรียกขึ้นมาใช้ได้ทันใจ หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณจำเลขมากกว่า 100 หลัก ได้อย่างแม่นยำจากการอ่านเพียงครั้งเดียว สามารถบอกตัวเลขจากตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายได้ และพูดย้อนกลับจากตัวสุดท้ายถึงตัวแรกได้
 
เวียดนามใต้

*  ไปเองได้ จ่ายน้อยกว่า เที่ยวมากกว่า
*   แนะนำสถานที่ที่เที่ยวของเวียดนามใต้  วัฒนธรรม     และประเพณีของเวียดนามใต้
ลดภาษีทำได้ไม่ยาก
 

 • เข้าใจภาษี  ไม่ยาก...คำนวณภาษีง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง...ทำไงดีอยากเสียภาษีน้อยๆ...ยื่นแบบเสียภาษี ง่ายฉับไว...วิธีจ่ายภาษีง่ายๆ และการรับเงินคืน
 • สุดยอดหนังสือดี

  *   หนังสือทรงคุณค่า คู่ควรแก่การเก็บสะสม
  สำหรับทุกคน

   


  ชุดอัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  SE-ED  Genius Readers พร้อมคำแปลศัพท์หน้าต่อหน้า

  *  ศัพท์หลัก 600 คำ...แปลประโยคยาก อธิบายไวยากรณ์ เกร็ดความรู้   และแบบฝึกหัดท้ายบท เวียดนามใต้; ไปเองได้ จ่ายน้อยกว่า เที่ยวมากกว่า

  0 ความคิดเห็น: